Budoucnost má jen ekologická, komfortní a bezpečná doprava

Kam kráčíš, Ostravo? K propracované dopravní infrastruktuře, komfortní MHD, inteligentním křižovatkám a odstavným parkovištím.

Přestože se v ostravské dopravě podařilo díky miliardovým investicím zrealizovat spoustu zlepšení, k nimž patří i tramvaje Stadler nOVA, plánů je ještě víc než dost. „Usilujeme o co nejrychlejší dokončení Prodloužené Rudné a zahájení Severního spoje. Dopravní situaci v centru chceme zjednodušit rekonstrukcí náměstí Republiky s novou kruhovou křižovatkou a dopravním propojením historického centra, Nové Karoliny a Dolních Vítkovic. Samostatnou kapitolou je zvýšení kapacity parkování budováním parkovacích domů, podzemních parkovišť a nových podélných stání,“ představuje část připravovaných aktivit primátor Tomáš Macura a zmiňuje se také o jedinečném projektu zahloubení ulic Bohumínské a Místecké. „Město by tím získalo nový kvalitní veřejný prostor a navíc by tento krok prospěl ekologii,“ vysvětluje a zmiňuje i další projekty související se zlepšováním životního prostředí. „V rámci ekologizace MHD vybudujeme prodloužení tramvajové trati na 7. a 8. porubský obvod, pokud studie EIA potvrdí příznivý vliv stavby na životní prostředí, a vyhodnotíme proveditelnost tramvajového napojení průmyslové zóny Hrabová. Necháme odhlučnit stávající tramvajové tratě a dokončíme generační obměnu vozidel MHD tak, aby nová ekologická vozidla přispěla také k vyšší úrovni komfortu i bezpečnosti,“ vrší jeden pomyslný trumf za druhým. A hovoří o tom, že průjezd vozidel MHD městem zrychlí inteligentní řízení křižovatek a turistické cíle v podobě středu města, Dolních Vítkovic a zoo propojí železniční vlečka AWT. „Uděláme vše pro to, aby veřejná doprava byla natolik komfortní, bezpečná, rychlá a cenově výhodná, aby se obyvatelům ani návštěvníkům města nechtělo jezdit auty. I kvůli tomu vybudujeme v blízkosti MHD na hlavních příjezdových trasách do města síť odstavných parkovišť.“