Čisté město se zelení a s upraveným veřejným prostorem

Životní prostředí patří k zásadním tématům, s nimiž hnutí ANO vstupuje do komunálních voleb. Toho, co už se podařilo zlepšit, je mnoho. Toho, na čem se pracuje, ještě víc.
Když náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová hovoří o akcích připravených na následující volební období, je na ní patrné obrovské zaujetí. „Připravených projektů je opravdu hodně,“ předesílá. A alespoň okrajově se dotýká některých témat. „Kvalitu vody v Ostravici zlepší dokončení kanalizačního sběrače B a zrušení volných kanalizačních výustí,“ poznamenává s tím, že téma vody a vodních prvků ve městě se dostává do popředí i kvůli změnám klimatu. „Letošní extrémně suché léto opět ukázalo, jak je důležité pracovat na opatřeních, která lidem zpříjemní pobyt ve městě. U investic je nutné uplatňovat specifické požadavky – kde je to možné, vysazovat stromy v ulicích, pamatovat na zasakování dešťových vod a vytváření retenčních nádrží. Zmírnit dopady klimatu chceme i vytvářením kašen a jezírek, zatravňováním tramvajových pásů, zastíněním veřejných prostranství i budováním nových městských parků. K nim patří například Pustkovecké údolí, lesopark Benátky, Zámecký park v Porubě, park nad rybníkem ve Výškovicích, Farská zahrada v centru a jiné. Za klíčovou považuji systematickou péči o veřejná prostranství. Mnoho městských obvodů ji podceňuje, přitom vzhled okolí našeho bydliště, pracoviště či školy ovlivňuje to, jak se ve městě cítíme. Pokud chceme žít v příjemném městě, musíme to změnit a prosadit.“ Tématem je bezesporu i nakládání s odpady ve městě v souvislosti s novými podmínkami zákona na omezení skládkování. Ale v krátkém článku není dostatek prostoru na probrání všech aktivit směřujících k dalšímu zlepšování životního prostředí. Kdo bude mít zájem, o stavu životního prostředí v Ostravě se dozví na novém webu města zdravaOVA.cz.