Jsme tým nabitý energií, která rozsvítí Ostravu

Jsme tým. Tým, jemuž před čtyřmi lety nechybělo nadšení ani chuť pustit se do nové práce a do změn pozitivních pro Ostravu a hlavně pro lidi, kteří v ní žijí, nebo o tom přinejmenším uvažují. Obrovská míra entuziasmu je pro nás typická i teď, jen je navíc podpořena spoustou nabytých zkušeností, hrdostí na dokončené projekty i chutí dovést do konce ty rozpracované. A kromě toho máme spoustu energie, s níž z Ostravy vytváříme rozzářenou a vzkvétající metropoli. Tady jsme…

Tomáš Macura

Prosperující metropole

Plány hnutí ANO pro období 2018–2022 jsou bohaté a dotýkají se všech sfér života ve městě. S čistým ovzduším i kvalitním životním prostředím úzce souvisí pokračující ekologizace a modernizace dopravy, k prioritám patří výstavba architektonicky kvalitních veřejných staveb a nájemních bytů. Nezbytná je péče o historicky cenné budovy a o veřejný prostor. O tom, že to vážně myslíme i s podporou zaměstnanosti a podnikání, svědčí vítězství Ostravy v celostátní soutěži Město pro byznys v ČR za rok 2017. Stejně cenné je umístění na šesté příčce mezi všemi evropskými městy do 500 tisíc obyvatel v žebříčku Města budoucnosti. Ostrava takovým městem budoucnosti je.

Zuzana Bajgarová

Investice do života

Důležitá pro nás není jen jedna cílová skupina obyvatel, ale každá z nich. Naším cílem je lidi propojovat, naučit je znovu společně žít. Chceme pokračovat v tom, co jsme začali: nabídnout lidem aktivní komunitní život a umožnit jim podílet se na plánování a řízení města. A protože k plnohodnotnému způsobu života patří vedle sociálních jistot a ve všech směrech fungujícího zázemí i kvalitní kultura, investujeme také do ní. Letos tyto výdaje poprvé v historii Ostravy překročily hranici jedné miliardy korun.

Martin Bednář

Město žijící sportem

Naším cílem je motivovat více obyvatel k aktivnímu sportování, a to napříč generacemi. Proto podpoříme výstavbu multifunkčních sportovních hal i venkovních sportovišť pro workout či parkour, zaměříme se na podporu spolků i talentovaných jedinců a také na pořádání olympijských festivalů, které se setkaly s tak příznivým ohlasem veřejnosti.

Kateřina Šebestová

Čistá a zelená Ostrava

Stálé zlepšování životního prostředí je pro nás prioritou. Klíčová je hlavně kvalita ovzduší, protože si uvědomujeme, že hraje důležitou roli při rozhodování mladých rodin o dlouhodobém setrvání ve městě. Proto budeme i nadále podporovat výměnu starých kotlů, ekologizovat veřejnou dopravu, vytvářet tlak na průmyslové znečišťovatele a také na co nejrychlejší likvidaci ekologických zátěží ze strany státu. Neméně zásadní je pro nás zlepšení péče o veřejná prostranství, revitalizace zelených ploch ve městě i zřizování nových městských parků. A nejen to…

Radim Babinec

Stále dobře hospodařit

Řadu zásadních opatření, která se pozitivně projevila na hospodaření města, jsme už provedli. A mnohé další máme v plánu. I nadále udržíme nízkou úroveň zadluženosti. Budeme pokračovat v optimalizaci fungování městských společností i v nastoupeném trendu snižování neproduktivních nákladů na chod magistrátu, městských organizací a firem. Zvláštní pozornost budeme věnovat veřejným zakázkám. Naším cílem je také zefektivnění výkonu veřejné správy i zjednodušení života občanů. Zároveň však budeme podporovat smysluplné formy jejich participace na správě města. Příkladem prospěšnosti takového zapojení občanů je unikátní strategický plán rozvoje města.

Libor Folwarczny

Bezpečné město

Ostravané se ve svém městě musejí cítit bezpečně. Proto trváme nejen na zvýšení počtu městských strážníků, ale také na dalších krocích přispívajících k vytvoření bezpečného města. K nim patří i prosazení bezdoplatkových zón ve vybraných lokalitách a stavební uzávěry pro nové ubytovny. Kromě toho chceme nadále podporovat sbory dobrovolných hasičů i dalších složek integrovaného záchranného systému, rozšířit městský kamerový systém o nová stanoviště a posílit také úseková měření rychlosti na dalších nebezpečných místech. Bezpečnost zvýšíme rovněž doplněním kamer do všech vozidel MHD a rozšířením počtu asistentů přepravy, dokončíme i vybavování městských bytů hlásiči požáru a detektory oxidu uhelnatého.

Ondřej Němeček

Zdraví, pomoc, jistota

Zaměřit se chceme také na zásadní modernizaci, rekonstrukci a rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Ve fondu, který jsme speciálně k tomu vytvořili, je už více než 350 milionů korun. Pokud všechno půjde tak, jak jsme naplánovali, bude mít Ostrava jednu z nejmodernějších městských nemocnic v republice. Stejně tak budeme pokračovat v rozvoji dalších zařízení města, která poskytují zdravotní a sociální služby. Chceme tak vybudovat dokonalé zázemí pro kvalitní život v Ostravě.

Robert Čep

Ano nejen vzdělávání

V žádné moderní metropoli nesmí chybět nabídka rozmanitého vzdělávání na všech stupních školství. Děláme vše pro to, aby nechyběla ani v Ostravě, a podporujeme aktivity zacílené tímto směrem. Jednou z nejvýraznějších je projekt nové fakulty umění a Centra zdravého pohybu OSU. Cenná je pro nás i spolupráce škol s centry vědy a techniky a promyšlený rozvoj výzkumu a inovací na území města.

Richard Vereš

Dobré místo pro život

Před čtyřmi lety jsme se rozhodli vytvořit rodinnou politiku města, která do té doby v podstatě neexistovala. Vznikl tak nový dotační program k podpoře prorodinných aktivit a koncepce rodinné politiky do roku 2022. Jde jak o zajištění nového vyhovujícího bydlení pro mladé páry a rodiny s dětmi, tak o poskytnutí veškerého zázemí potřebného k příjemnému komunitnímu životu všech generací. Prostě nám jde o to, aby Ostrava byla dobrým místem pro život.