Jestli chci pokračovat? Ano! Jsem uprostřed rozdělané práce.

Chci dosáhnout toho, aby se Ostrava stala moderní regionální metropolí a aby tak byla i vnímána. Projekty, které jí k tomu pomohou a současně zlepší kvalitu života Ostravanů, jsou rozpracovány a připraveny k realizaci. Chci mít jistotu, že se je podaří dotáhnout do finále. Proto chci být u toho.

Na post primátora jsem před čtyřmi roky nastoupil jako politický nováček, po více než dvacetileté kariéře v byznysu a po otcovské dovolené. A s cílem, že svoje manažerské zkušenosti využiji ve prospěch Ostravy, kterou očistím od korupčních kauz, jež do roku 2014 hýbaly médii. Přestože jsem svůj záměr netajil, nedlouho po příchodu na radnici jsem se sám stal terčem korupční nabídky. Dal jsem tak snad jasný signál, že stejně budu postupovat i v jiných podobných případech. Začali jsme tím, že jsme prošetřili všechny otevřené zakázky a některé podezřelé zrušili.

A nezůstalo jen u toho. V následujících čtyřech letech jsme výrazně snížili zadlužení města z výchozích 3,8 miliard korun na 2,3 miliardy. Zatímco v roce 2014 představovalo zadlužení v přepočtu na jednoho obyvatele 13 tisíc korun, nyní je to přibližně 8 tisíc. Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky a také jedním z nejlépe hospodařících. Díky tomu má nyní nejvyšší ratingovou známku, jakou může město v České republice získat – a 1 pozitivní – stejnou jako má již déle Praha nebo Brno. Kdybychom například na realizaci našich strategických plánů potřebovali externí finance, díky skvělému ratingu je získáme za lukrativních podmínek.

To, že město dobře hospodaří, nám umožňuje se zavázat k nezvyšování místních daní a poplatků pro obyvatele i podnikatele. A to přesto, že Ostrava má stále nejnižší možnou daň z nemovitostí, nižší, než řada měst a obcí v okolí. Přestože neustále stoupají náklady na odpadové hospodářství, držíme již řadu let poplatky za komunální odpad na nezměněné výši. Prosperita města se odráží i na jeho třiadvaceti obvodech – dotace k jejich financování jsme dokázali zdvojnásobit z původních zhruba 700 milionů korun na 1,4 miliardy. Nyní tedy mají více finančních prostředků ke svému rozvoji a zlepšování podmínek pro život svých obyvatel.

Samozřejmě se nesoustřeďujeme jen na finance, i když – přiznejme si – hrají velkou úlohu ve všech sférách. Jsou nezbytné, chceme-li zlepšovat životní prostředí a v souvislosti s tím investovat například do ekologizace dopravy nebo do nové zeleně. Potřebujeme je k tomu, aby se Ostravané mohli ve svém městě cítit bezpečně, neobejdeme se bez nich, chceme-li podporovat rozvoj kultury, sportu či přispět k oživení a estetizaci města. 

Zvlášť vážně bereme oblast životního prostředí. I díky našemu velkému úsilí se blíží k úspěšnému konci likvidace snad největší ekologická zátěže města – Lagun Ostramo. Tím, jak se postupně snižuje vliv průmyslu na znečištění ovzduší, roste význam opatření zaměřených i na další zdroje znečištění, zejména lokálních topenišť a dopravy. Za velký úspěch uplynulého čtyřletého období považuji, že se v Ostravě podařilo motivovat majitele k výměně více než 1 100 neekologických kotlů, což představuje úbytek téměř 100 tun prachu v ovzduší ročně. Přispěli jsme k tomu i finančním příspěvkem a nabídkou bezúročných půjček z městského rozpočtu. Zahájili jsme také systémové kroky k zatraktivnění ekologické veřejné dopravy, kdy jedním z hlavních cílů je, aby se lidem ve městě lépe dýchalo. Mimochodem, Dopravní podnik Ostrava je první velký dopravní podnik v republice, jenž deklaroval, že od roku 2020 přestane používat dieselové motory.

Zda se nám naše úsilí daří, musí posoudit lidé, kteří v Ostravě žijí, nebo o tom přemýšlí. Věřím, že jejich počet do budoucna poroste a že zastavíme i odliv mladých. To se nám povede jen tak, že Ostrava bude mít co nabídnout: jak příjemné životní prostředí a podmínky k bydlení, tak i zajímavou a dobře placenou práci, kvalitní školy i bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití.

To vše je součástí nového strategického plánu rozvoje města do roku 2023, který jsme pod značkou FajnOVA zpracovali se zapojením více než 20 tisíc Ostravanů. Obsahuje přes 200 projektů, od těch menších, zaměřených například na úpravu veřejných prostranství, až po ty vlajkové, jako jsou třeba vybudování nového koncertního sálu, muzea dopravy, komplexní modernizace městské nemocnice nebo založení nových městských parků. Některé z těchto projektů vznikly díky nápadům aktivních občanů. Spousta z nich už je připravena a my se dostáváme do fáze, kdy bychom mohli všechny ty krásné věci, u nichž jsem si jistý, že zlepší život Ostravanů a promění naše město na metropoli v plném smyslu toho slova, uvést do života. Další čtyřleté období by nám to umožnilo. Proto jsem se rozhodl kandidovat znovu. Protože chci být u toho.