Ostrava s novými byty, aktivním komunitním životem i pohodovými mezigeneračními vztahy

Ostrava je město pro rodiny. Proto je naším cílem postavit alespoň 200 nájemních bytů pro mladé rodiny i seniory a nabídnout i další typy seniorského bydlení, jehož kapacitu je třeba zvýšit. I nadále budeme rozvíjet dotační program podporující společenské, volnočasové, kulturní a osvětové aktivity zaměřené na posílení vzájemných rodinných vazeb, rozvoj komunitního života a mezigenerační soužití.
Město počítá se zástavbou proluky v místě křížení ulic Biskupské a Kostelní, kde by měl vzniknout rezidenční objekt se zhruba 40 nájemními byty a s podzemním parkovištěm pro 50 aut. Dalších 90 bytů by mělo být postaveno v rámci projektu Nové Lauby, v rezidenci Janáčkova vznikne 26 bytů a dalších 20 bytů bude výsledkem rekonstrukce měšťanských domů ve Střelniční a Husově ulici. Prostřednictvím rezidenčního bydlení chce město přispět i k oživení historického centra Ostravy. Ale v plánu je rozšíření nabídky dostupného nájemního bydlení nejen v centru Ostravy. K realizaci jsou také připraveny například projekty nového seniorského bydlení v Porubě či na území obvodu Ostrava-Jih. „Přes růst reálných příjmů je pro velkou část Ostravanů nemožné řešit bydlení pořízením vlastní nemovitosti. I proto chceme stavět nové nájemní byty a zvýšit tak nabídku kvalitního nájemního bydlení. Současně ale chceme motivovat i privátní stavebníky,“ říká Markéta Langrová, která načerpala zkušenosti týkající se problematiky bydlení jako radní městského obvodu Ostrava-Jih.
Právě tady se v průběhu následujících čtyř let chystají vyčlenit tři bytové domy, každý o 96 bytech, a zrekonstruovat je tak, aby byly vhodné pro seniory. „Máme hodně zájemců čekajících na seniorský byt, kteří však nesplňují podmínky pro zařazení do domu s pečovatelskou službou. Zmíněné objekty budou zateplené, v přízemí částečně bezbariérové, bude v nich vrátný a budou střeženy kamerovým systémem, aby senioři byli v bezpečí. S řešením jejich životní situace jim navíc bude pomáhat sociální odbor našeho úřadu,“ dodává

Není to však jen o bytech, prorodinná politika a spokojenost se životem ve městě představují mnohem širší oblast. „Je nezbytné podporovat aktivity k vytváření rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Proto chceme nejen v rámci úřadů a městských firem a také ve spolupráci s podnikateli podporovat flexibilní pracovní úvazky, rozvoj mimoškolních zařízení pro děti i zázemí pro společné trávení času. Důležitou oblastí je i mobilita rodin a rozšiřování možností domácí péče o rodinné příslušníky vyžadující péči jiné osoby,” představuje místostarostka městského obvodu Poruba Zuzana Bajgarová další z témat, na která se chce hnutí ANO v příštích čtyřech letech zaměřit. „Nezapomínáme však ani na podporu komunitního života a rozvoj komunitních aktivit. 

To je téma, na které jsme se již v tomto volebním období zaměřili a chceme v tom pokračovat. Podařilo se nám zapojit obyvatele Ostravy do plánování veřejného prostoru a do péče o okolí jejich domů, nabídli jsme jim specifické projekty participativních rozpočtů i dotační program pro rozvoj veřejného prostoru. Vznikají komunitní zahrady i centra. Podporujeme komunitní akce a mezigenerační aktivity. Na tom všem je podstatné, že se zvyšuje spolupráce mezi obyvateli a zcela přirozeně se vytváří prostor pro bližší kontakt a společné trávení času. Nabízíme různorodost,” pokračuje Zuzana Bajgarová s tím, že v plánu je rovněž zkvalitnění informování občanů o prorodinných aktivitách na území města. Jednou z cest je i spuštění portálu Fajna rodina a komunikace na sociálních sítích.