Prosperující, čistou bezpečnou Ostravu máme dosah

Někdy stačí doslova a do písmene jen vztáhnout ruku. A dotknout se něčeho, co bylo doposud jen imaginární představou, hezkým snem. Uchopit cosi, co jsme vždy chtěli, po čem toužily i generace před námi. Jen jsme nevěděli, jak na to. Někdy stačí doslova a do písmene pouze vztáhnout ruku a zvolit si tu lepší variantu života.

Po vítězství ve volbách v roce 2014 jsme s kolegy z hnutí ANO převzali vedení města jako političtí nováčci. A přestože jsme čelili podceňování i intrikám ze strany některých takzvaných etablovaných stran, myslím, že jsme uspěli. Alespoň takový pocit mám z reakcí Ostravanů, kteří pozorně sledují vše, do čeho jsme se pustili. Pozitivně reagují například na námi provedená opatření směřující k úsporám neproduktivních nákladů, zvýšení transparentnosti a zlepšení hospodaření města a městských organizací. A oceňují i to, že jsme výrazně zredukovali počet různých honorovaných „politických funkcí“. Ostatně v tomto trendu budeme pokračovat i nadále. 

Pracujeme a máme výsledky

Nejen díky zmíněným opatřením jsme dokázali téměř o polovinu snížit zadlužení města, takže Ostrava je dnes nejméně zadluženým velkým městem republiky. Budeme tak postupovat i nadále, protože ctíme staletími ověřenou pravdu, že v časech dobrých se mají dluhy splácet a tvořit rezervy, aby bylo v časech horších odkud brát.

A já v nezdolnost a životaschopnost Ostravy věřím. Bez velkých řečí a v podstatě s minimální podporou ze strany státu se na přelomu století dokázala víceméně sama vypořádat se zásadní ekonomicko-sociální transformací, kdy s útlumem těžkého průmyslu zaniklo více než sto tisíc pracovních míst. Podařilo se jí to zejména díky potenciálu, který má, a jenž spočívá v houževnatých, odolných a pracovitých lidech, kteří tu žijí. A kteří dnes mají právo užívat si plnými doušky to, že město prosperuje a že se mu dobře daří. Vždyť v současné době klesla míra nezaměstnanosti v Ostravě pod šest procent a je nejnižší za posledních dvacet let. A to i díky investicím města. Ale přestože je nyní v evidenci přes šest tisíc volných míst a další vznikají, zdaleka ne všichni dokážou najít práci podle svých možností a představ. I proto zůstává pro hnutí ANO podpora zaměstnanosti a podnikání důležitou prioritou i v dalším komunálním období.

Výrazně lepší hospodaření města není samoúčelné. Díky němu bylo možné investovat například do zvýšení bezpečnosti i zlepšení kvality životního prostředí, zdvojnásobit dotace městským obvodům, které tak nyní mají více peněz na rozvoj, zavést MHD zdarma pro seniory starší 65 let, nebo ztrojnásobit objem peněz určených na ozdravné pobyty dětí. A umožnilo to také nezvyšovat místní daně a poplatky pro obyvatele a podnikatele, které v Ostravě stále patří mezi nejnižší v okolí. A právě k tomu se chce hnutí ANO zavázat i pro další volební období.

Kvalitní hospodaření umožnilo v neposlední řadě rovněž vytvořit finanční rezervy pro velké investice, jež město čekají. A kdybychom přece jen potřebovali k realizaci našich plánů externí finance, máme je jako město s nejvyšší možnou úrovní mezinárodního ratingu na dosah. Ostrava je nyní prostě brána jako vysoce důvěryhodný partner známý svou schopností rozumně investovat.

Nechceme navyšovat místní poplatky daně. Umíme dobře hospodařit

A my chceme, aby investovala do své budoucnosti. Tou je vize moderní, čisté a bezpečné metropole se špičkovou architekturou, promyšleným veřejným prostorem, příjemným životním prostředím a dobrými podmínkami pro život všech generací. Města, kde lze najít zajímavou a dobře placenou práci, kvalitní školy, bydlení a služby, včetně těch zdravotních, i bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití. A odkud není třeba odcházet jinam. Právě zastavení dlouhodobého úbytku obyvatel a zejména pak odchodu mladých, talentovaných lidí považujeme za hlavní indikátor úspěchu našeho nového strategického plánu pro Ostravu.

 

Kdybych nevěřil, že jsme schopni toho dosáhnout, a já osobně k tomu významně přispět, nebyl bych tady. Jako ostravský patriot nemám jiný zájem než Ostravu a nikdy mě proto neuvidíte se škrábat do vyšších pater politiky. Protože v Ostravu a v lidi v ní věřím. A protože jsem zvyklý jít do všeho, co dělám, naplno. A až tato má mise skončí, vrátím se s klidnou myslí a čistým svědomím zpět do běžného života. Nyní mě ale čeká ještě hodně práce pro město. Vím, že s projekty, které máme rozpracovány nebo připraveny, a s lidmi, které mám kolem sebe, dokážeme Ostravu posunout o velký kus dopředu. Prosperující, čistou a bezpečnou Ostravu máme na dosah. Stačí jen vztáhnout ruku. A jít volit.