Rozsáhlé architektonické změny i urbanistický rozvoj

Ostrava má nejen ambice, ale i všechny předpoklady k tomu, aby se stala metropolí se vším, co k tomu patří. S moderní architekturou, s přitažlivým bydlením i pracovními příležitostmi, s rozsvícenými bulváry a nábřežím vybízejícím k rozmanitému trávení volného času.

Ulice 28. října a Opavská budou přeměněny na městské bulváry, v obvodu Ostrava-Jih bude vytvořeno důstojné náměstí, které zde doposud citelně chybělo, zahájena bude revitalizace náměstí Republiky. Z pavilonu G na Černé louce vznikne nová divadelní scéna a dokončeny budou kompletní rekonstrukce Divadla Jiřího Myrona a Domu kultury Poklad. Z historické budovy bývalých městských jatek vznikne galerie moderního umění a na základě návrhu vzešlého z mezinárodní architektonické soutěže bude postavena prvotřídní koncertní hala se špičkovou akustikou. Ostrava také finančně i organizačně podpoří výstavbu Moravskoslezské vědecké knihovny.
„Jen z tohoto letmého výčtu je patrné, že město čekají – budeme-li moci dokončit to, co jsme začali – rozsáhlé architektonické změny i urbanistický rozvoj. Aby byl řízen co nejkvalitněji, vytvoříme kancelář pro městské plánování,“ říká primátor Tomáš Macura a upozorňuje, že kvalitní architektura bude požadována také u staveb privátních investorů. „V případech, kdy investor bude chtít pro svou stavbu získat městské pozemky, půjde o smluvní podmínku,“ akcentuje.
Mimořádná pozornost bude podle něj věnována také zástavbě proluk v historickém centru města i záchraně historicky cenných objektů. „Patří k nim například památkově chráněná Grossmannova vila a Židlického vily. Naší ambicí je také vrátit život komplexu budov bývalého obchodního domu Ostravica-Textilie, jenž je jednou z dominant „staré“ Ostravy. Dobrou zprávou je, že aktuální vývoj by mohl s přispěním města vést k řešení této lokality, a to včetně náměstí Edvarda Beneše,“ nastiňuje možnost vyřešení vleklého problému. „Ale nejde nám jen o tyto takzvaně velké věci. Nezapomínáme ani na zdánlivé maličkosti, takže se chceme pustit i do výměny městského mobiliáře. Prostě chceme, aby se Ostrava měnila k lepšímu i v těch nejmenších detailech,“ uzavírá Tomáš Macura.